Jaunatnes plāns aptver visus valsts uzdevumus jaunatnes labā

Termins “jauniešu plāns” bieži tiek izmantots informācijā par Eiropas programmām, kas finansē jaunatnes uzdevumus, kā arī arvien vairāk publikācijās jauniešu organizācijām. Eiropas jauniešu nedēļā tā ir pelnījusi apsvērt, kas pastāv aiz šī vārda.

Jaunatnes plāns aptver visus valsts uzdevumus jaunatnes labā, tāpat kā, piemēram, diplomātija aptver ļoti plaši saprotamas saiknes ar citām valstīm., “Jaunatnes valsts stratēģija 2003.-2012. gadam”, kas ir viens no būtiskākajiem dokumentiem, kas aptver šo tēmu Polijā, norāda, ka: “jauniešu politika Eiropas valstīs tiek identificēta kā starpnozaru, iekļauts plāns jauniešiem, kas izriet no viņu prasībām. Jauniešu plāna mērķis ir attīstīt ideālas dzīves problēmas jauniešiem, dot viņiem iespēju pievienoties sabiedriskajai dzīvei, piedalīties sociālajā, kultūras, kā arī politiskajā dzīvē līdzvērtīgi citām sociālajām grupām”.

Jaunatnes plāns aptver visus valsts uzdevumus jaunatnes labāAtslēgvārdi šajā interpretācijā ir tie, kas piemin tā sākumu jauniešu vajadzībām. Tas sašaurina jauniešu pamatzināšanas plānu līdz izpratnei par to domājamā asimilācijas modeļa struktūrā. Šis plāns nevar pastāvēt bez dialoga, sadarbības, kā arī, visbeidzot, jauniešu Pievienošanas lēmumu pieņemšanas procedūrās. Šādas sadarbības piemēri var būt Jaunatnes padomes, kas izveidotas dažādos grādos no kaimiņattiecībām līdz Eiropai, vai strukturētas diskusijas, kurās Eiropas savienība lūdz padomu jauniešiem. Politikas veidošana, pamatojoties uz jauniešu prasībām, ir diezgan jauna metode. Iepriekš tā dēvētajā tradicionālistiskajā skatījumā jaunatnes politika tika uztverta kā darbība, kuras mērķis ir kontrolēt jauniešus, kā arī sagatavot viņus ievērot konkrētas, iepriekš noteiktas vērtības.

Polijas pieeja jauniešiem atzīmē jaunatnes politikas interesējošos jautājumus kā “Izglītība un mācīšanās, sociālā attieksme, Valsts aizsardzība, nodarbinātība un cīņa pret bezdarbu, bērnu dzīves apstākļi mājsaimniecībās, veselības aprūpe, noziedzības apturēšana, narkomānija un arī alkoholisms, kā arī vairāki citi”. Valsts rīcību pret jauniešiem šajās jomās nevajadzētu veikt bez līguma ar jauniešiem – tāpēc bija tik svarīgi attīstīt Polijas jauniešu organizāciju padomi, kā arī paplašināt tai piederošo organizāciju daudzveidību. Tāpēc ir ļoti svarīgi runāt ar jauniešiem visos grādos. Katru gadu Eiropas Jaunatnes nedēļa, kas tiek svinēta Polijā ar labāku enerģiju, ir ne tikai iespēja organizēt festivālus, bet arī būtiskas diskusijas, konferences, jauniešu tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kā arī Briselē, lai plānotu metodisku diskusiju.

Lai Polijas jaunatnes politika tiktu īstenota atbilstoši tās mērķiem, mēs pieprasām pēc iespējas vairāk jauniešu lēmumu, kā arī apņemšanos. Jauniešu nedēļa ir lieliska iespēja atklāt, ka jaunieši vēlas mainīt pasauli.

Daudz vairāk par PROM, kā arī jauniešu politiku

Autors ir Polijas jaunatnes organizāciju padomes PROM priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Ķīles brīvprātīgā darba Objekta asociācijas valdes priekšsēdētājs, kā arī Eiropas brīvprātīgo organizācijas organizācija.

PiS valdība no mēneša uz mēnesi uzlabo savu darbību jauniešu plāna jomā. Tiek izveidotas papildu konsultatīvās padomes, kā arī neatkarīgām organizācijām tiek atņemtas pilnvaras. Pilsoniskā dialoga politizācija, partiju nominācijas, kā arī jauniešu un arī jauniešu Seima pienākuma iznīcināšana virzās uz priekšu. Līdzīgi,” ciets ” plāns ir faktiski veikta pirms– indivīdu Polijā. Jaunieši neļaus šiem laikiem atgriezties.

Jauniešu politika piesaista un intrigē arvien vairāk jauniešu ar dažādiem politiskiem skatiem. Pēdējo pāris gadu laikā rajonu enerģētisko jauniešu padomju daudzveidība ir dubultojusies, dažādās iestādēs faktiski ir izveidotas jauniešu seimikas, kā arī tematiskās Padomes. Tāpat kā sēnes pēc nokrišņiem nāk jauniešu organizācijas, kas, pateicoties tīklam, uzreiz iegūst valsts mēroga raksturu. Facebook grupās simtiem jauniešu runā par to, kā labāk iesaistīt sociāli, mainīt vidi, kā arī pārliecināt politiķus par viņu tiesībām. Federālā valdība ir iecēlusi jaunatnes Komisāru, padomi dialogam ar jauno paaudzi, ministrijās ir Padomes. Politiskie līderi formulē skaidru vēstījumu: līdz PiS valdības brīdim nekas nebija, kā arī šobrīd, visbeidzot, mūsu tautā ir jauniešu plāns.

Lai nokļūtu faktā, vispirms ir vērts domāt par to, kas ir jauniešu plāns. Protams, tas nav saistīts ar jauniešu iesaistīšanu valsts politikā vai jaunu politisko līderu radīšanu; līdzīgā veidā, piemēram, lauksaimniecības politika nav saistīta ar lauksaimnieku politiķu veidošanu, bet gan ar darbību lauksaimniecības nozarē. Jaunatnes politika ir visas valsts iestāžu darbības, kas izdod jauniešus.

Šodienas federālās valdības darbību novērtējums un tā salīdzinājums ar jaunatnes politiku pirms 2015.gada tiks izmantots, lai salīdzinātu 3 šī plāna tendences: tradicionālistu, ideoloģisku un visaptverošu. Viņu kategoriju veidoja zinātnieks skolotājs Marcin Siñczuch.

Reakcionāro tendenci raksturo tas, ka tajā kaut kas tiek darīts, koncentrējoties uz jauniešu kontroli un sagatavojot viņus ievērot noteiktas, iepriekš noteiktas vērtības. Tas koncentrējas uz jauniešu veidošanos kā plāna tēmu [1] ideoloģiskais modelis secina, ka jaunieši “pilnībā un spontāni” sniedz īpašu pārliecību, kā arī tādējādi viņu politizāciju. Apvienošanas pamatvirziens nodrošina jauniešus, kā arī vēlas viņus iesaistīt apzinātā iesaistē sociālajā dzīvē, tostarp atbilst tās tiesiskajam, kā arī politiskajam ietvaram. Tādējādi jaunieši kļūst par pavadoņiem dialogā ar politiķiem un arī dažādiem citiem sociālajiem dalībniekiem [2]

Jaunatnes plāns aptver visus valsts uzdevumus jaunatnes labāTrīs jauniešu politika atklāj, ka “izveidots” vai” ciets ” jauniešu plāns nedrīkst būt saistīts ar spēcīgu federālās valdības lomu. No otras puses, valdnieku cietā līdzdalība jauniešu notikumos, kas šodien pastāv Polijā, seko reakcionāriem un arī ideoloģiskiem ZPI. Mēs tos saprotam no Polijas, kā arī Eiropas vēstures. Tautas Polijā federālajā valdībā bija jaunatnes lietu priesteris (astoņdesmitajos gados šo funkciju cita starpā pildīja Aleksandrs Kvašņevskis). Vairākās nedemokrātiskās sistēmās liela nozīme bija saistīta ar jaunās paaudzes smadzeņu skalošanu un arī izvēlētu politiski pilnvarotu jauniešu uzņēmumu atbalstu.

Jauniešu plāns Polijā tika definēts 2003. gadā valdības dokumentā “valsts pieeja jauniešiem 2003.-2012. gadam”: “jauniešu plāns Eiropas valstīs tiek ņemts vērā kā starpnozaru, integrēta politika attiecībā uz jauniešiem, kas izriet no viņu prasībām. Jauniešu politikas mērķis ir radīt ideālus dzīves apstākļus jauniešiem, ļaut viņiem piedalīties sabiedriskajā dzīvē, piedalīties sociālajā, sociālajā un arī politiskajā dzīvē vienlīdzīgi ar dažādām citām sociālajām komandām” [3] ir skaidri norādīts, ka jauniešu politikai jābūt balstītai uz viņu vajadzībām (Kombinētā iedoma). Ir vērts piebilst, ka 2011.gadā tika izlaists lielākais ziņojums par jaunatni, jaunieši 2011. gadā-Krystyna Szafraniec [4] tajā laikā jauniešu lietu sadalījums tika papildus izstrādāts vīriešiem (tas tika pārdots 2 gadus vēlāk).

Attēlojums jauniešiem. Kuras?

2010. gadā sākās iniciatīvas jauniešu komandas izveidei. Tos uzturēja Nacionālās Izglītības ministrija, šajā laikā vadīja Katarzyna Hall: viņi piedāvāja teritorijas, atļāva vairāku dienu konferences, apmaksāja brīvdienu izmitināšanu, ēdināšanu, vilcienus, kā arī izpētes braucienus. Ministrija neiejaucās statūtu izstrādes procedūrā (tas aizņēma vairāk nekā gadu, jo bija iesaistītas daudzas organizācijas un atšķirības starp tām mērķu vai dalībnieku skaita dēļ). Polijas jaunatnes organizāciju padome (PROM) faktiski ir apvienojusi vairākas organizācijas-no reģionālajām līdz nacionālajām, kas sastāv no ZHP, ZHR, AZS. Kā vienīgais neatkarīgais uzņēmums, kas kandidē uz Polijas jauniešiem valsts mēroga līmenī, tas kļuva par Eiropas jauniešu tiešsaistes foruma dalībnieku.

Dažus sākotnējos gadus prāmis darbojās gandrīz īpaši pēc brīvprātības principa. Valdības izglītības un mācību sistēmas attīstības fonds to atbalstīja ar niecīgu darba vietu. To ievēroja dotācijas un līdz ar to dalība jaunatnes politikas iniciatīvās, ko organizēja valsts iestādes. Jauneklīgie protestētāji, uzskatot to par piemērotu, nevairījās no iebildumiem pret pēc tam valdošo PO-PSL Savienību, bet tāpat veica kopīgus darbus ar varas iestādēm. Cita starpā viņi organizēja publiskos eksāmenus Eiropas Strukturētā diskusiju procesa struktūrā, efektīvi lobēja “jaunatnes darbinieka” iekļaušanu karjeras žurnālā, reklamēja jauniešu kopienas padomju attīstību.

Pēc tam, kad PiS pārņēma varu, jaunā valdība veica procedūras, lai samazinātu pienākumu pēc neatkarīgiem jauniešu attēlojuma veidiem. Nacionālās Izglītības ministrija, kas agrāk bija atzinusi vecāko izlaidumu, sāka apšaubīt šī uzņēmuma nozīmi, kā arī izstrādāja savu padomi jauniešiem un jauniešiem. Jaunās struktūras darbība ātri radīja strīdu – tās locekļus izvēlas ministrs, lielākoties no jauniešiem, kas politiski saistīti ar labējiem notikumiem. Vecākais prom pakāpeniski zaudēja spēju nosūtīt pārstāvjus uz ES jauniešu sanāksmēm, apgalvoja viņas darba vieta. Sākotnējā ikgadējā rajonu jauniešu Padomju konvencija tika turēta Seimā, kuru ievēroja nākamā. Sākumā viņi izraisīja satraukumu jauno padomnieku vidū, taču ar laiku to nozīme samazinājās, un palielinājās iespaids par sanāksmju parādīšanos.

2017.gadā Polijas Republikas bērnu, kā arī Jaunatnes padomes 1. sasaukuma dalībnieku grupa Nacionālās izglītības priestera vadībā izvēlējās izveidot organizāciju. Tā ir sākusi darbu pie sava likumprojekta Par Jaunatnes padomi. Ar vīriešu palīdzību tika izstrādāts regulas projekts, kā arī saprāts un arī politika. Projekta autori uzsāka Polijas Republikas Jaunatnes padomes objekta organizāciju. Saskaņā ar regulas projektu Polijas Republikas Jauniešu padome būs neatkarīga, neatkarīga organizācija, kuras galvenais uzdevums ir nodrošnāt oficiālu jauniešu attēlojumu, kā arī “balsi”, kas pieskarais varas iestādēm, jo īpaši federālās valdības vadībai. Galvenā darbības joma ir pastāvīga dalība iecelšanā likumdošanas procesā, viedokļi par pieņēmumiem un arī tiesību aktu projekti jaunatnes jomā, kā arī, no otras puses, iniciatīvas pasākumi, kuru mērķis ir veicināt pilsonisko iesaistīšanos jauno poļu Sieviešu un poļu vidū.”

Tika izstrādāts interesants dizains: Jaunatnes Padomē bija jāiekļauj sešpadsmit Lauku Jaunatnes padomes un Jaunatnes padomes Nacionālais kongress, tā augstākā institūcija. Trīspakāpju sistēma (reģionāla, reģionāla, valsts mēroga) varētu garantēt jauniešu padomes daļēju pašpaļāvību no līderiem, kā arī tas nebija tāds kā PiS. Lai gan izrādījās, ka jaunajiem darba veidotājiem bija Izglītības ministrijas politiskais atbalsts, darbs galu galā beidzās ar neveiksmi.

Ne tikai Polijā paralēli darbojas divas jauniešu organizācijas: neatkarīgo NVO Izraudzītā un “valdības” organizācija. Salīdzināms scenārijs Baltkrievijā faktiski pastāv jau vairākus gadus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here