Eiropas, Kā Arī Starptautiskā Līdzdalība

Eiropas, Kā Arī Starptautiskā LīdzdalībaĀzijas un Klusā okeāna reģionā ir faktiski piedzīvo visvairāk dinamiskas attīstību pasaulē gadiem. Attiecības starp Vāciju un arī Eiropu ar šo teritoriju ir kļuvušas ļoti svarīgas. Ar 21 valsts birojiem un 7 vietējām programmām KAS izstrādā tiltus starp Āzijas un Klusā okeāna valstīm un Eiropu-balstoties uz vērtībām, kā arī koncentrējoties uz drošību un drošību, brīvību un arī tehnoloģijām.

Āzijas Un Klusā Okeāna Reģionā

Āzijas Un Klusā Okeāna ReģionāĀzijas un Klusā okeāna reģionā ir unikāla politisko struktūru un sistēmu daudzveidība. Kas priekšmeti, pavadoņi un paņēmieni, kas mūsdienās ir sastopami vai enerģiski gandrīz visās reģiona valstīs, atspoguļo šo daudzveidību. KAS piesaista lēmumu pieņēmējus un veicina politisko dialogu starp Āzijas un Klusā okeāna valstīm, kā arī Eiropu. Mēs uzlabojam pasaules mēroga komandas darba struktūras, kas ir vitāli svarīgas ekonomiskajai labklājībai, politiskajai drošībai un aizsardzībai tīklā savienotā pasaulē.

Kā paskaidrots Federālās federālās valdības Indo-Klusā okeāna reģiona vadlīnijās, Vācija vēlas veikt aktīvu maksājumu, lai izveidotu reģionālo, kā arī starptautisko kārtību Indo-Klusā okeāna reģionā. Šajā nolūkā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Dienvidaustrumu austrumu valstu organizāciju (ASEAN) un arī reģiona “vērtīgajiem pavadoņiem”, piemēram, Austrāliju, Indiju, Japānu, Jaunzēlandi, kā arī Dienvidkoreju. Kā politiska ideju laboratorija mūsu fonds attīsta spējas veicināt demokrātiskas sistēmas, kā arī ilgstošu progresu Āzijā un Klusā okeāna reģionā. Tā kā reģiona rūpnieciski attīstītās valstis saskaras ar daudzām salīdzināmām problēmām kā Vācija un arī Eiropa, mūsu programmas kalpo izpratnes apmaiņai, lai kopīgi atrastu pakalpojumus mūsu laika būtiskajiem jautājumiem, tostarp vides pielāgošanai, avotu trūkumam un grupu grūtībām.

Mūsu Darbības Koncentrējas Uz Primārajiem Priekšmetiem

Drošība Ārvalstu, kā arī drošības plānu dialogs un arī tīklu veidošana reģionā kopā ar Vāciju un Eiropu. Diskusija par vides izmaiņām un arī enerģijas aizsardzību. Dalība un arī attēlojums. Ilgstošu autonomu sistēmu, konstitucionālo reformu un arī miera procedūru izstrāde. Komandas darbs ar politiskajiem notikumiem politiskajā centrā, lai uzturētu likumdošanas varu, cilvēktiesības, kā arī reklamētu politisko iesaistīšanos. Pieredzes apmaiņa, kā arī pilsoniskās sabiedrības dalībnieku un arī plašsaziņas līdzekļu veicināšana. Inovācija. Digitalizācijas procesu analīze un kompetences apmaiņa par struktūras problēmām, kā arī veicināšanas sistēmas Digitālās vērtības attīstībai. Mūsu darbs Berlīnē. Āzijas, kā arī Klusā okeāna reģiona grupa Berlīnē stratēģiski un administratīvi pārvalda konsulāro dienestu darbu. Mēs sniedzam pirmās puses analīzi, kā arī pieredzi Vācijas, kā arī Eiropas diskusijās, kā arī sazināmies ar parlamentiem, ministrijām, ideju laboratorijām un ārvalstu vēstniecībām. Sarunu un arī konferenču laikā mēs izglītojam ieinteresēto sabiedrību par esošajiem sasniegumiem, kā arī pārskatām reģiona ietekmi uz Vāciju un arī Eiropu. Mēs saņemam delegācijas no reģiona, kas vēlas veikt vairāk apmācību un tīklu par daudzām tēmām.

Āzijas Eiropas Sanāksme (Asem) RAŠANOS. ASEM ir starpreģionāla iestāde, kas veicina diskusijas un komandas darbu starp Āziju, kā arī Eiropu trīs domājamās slejās “politika”, “ekonomiskais klimats”, kā arī “Sociālais, Kultūras, kā arī izglītības”. Kopš pirmā ASEM topa Bangkokā 1996. gadā prezidentu, kā arī valdības konferences Āzijā un arī Eiropā notiek pārmaiņus ik pēc 2 gadiem (Londona 1998, Seula 2000, Kopenhāgena 2002, Hanoja 2004, Helsinki 2006, Pekina 2008, Brisele 2010, Vientiane 2012, Milāna 2014, Ulanbatora 2016). ASEM dibināšanas iemesls, kas sastāv no ASEAN valstīm, ĶTR, japānas un arī Dienvidkorejas (Austrumāzija), kā arī ES un tās dalībvalstīm, bija ģeoekonomisko, ģeopolitisko (ģeopolitikas) un drošības-politisko (drošības politikas) nodomu sajaukums, kā arī bažas par domājamo sabiedrību sadursmi (Kulturkampf). Ideja, kā arī ASEM ideja tika ievērojami attīstīta austrumu pusē. ASEAN tautas un arī konkrēti. Deviņdesmito gadu vidū Singapūra plānoja iekļaut topošo ĶTR reģionālā līmenī un arī tieši tajā pašā laikā paplašināt un arī padziļināt attiecības ar Eiropu. Kā trūkstošo saikni starp Eiropu un arī Āzijas ietvaros 3 jomās Ziemeļamerikā, Eiropā un arī Āzijā, ASEM ir papildus ļautu ekonomikas liberalizāciju (liberalizāciju), salīdzināms ar APEC Diskusiju Forumā, un arī palīdzēt, lai kompensētu iespējamo ASV izstāšanos no āzijas pēc pabeigšanas aukstā Kaujas. No otras puses, Eiropas procentu likme ASEM bija un lielā mērā ir ekonomiski motivēta.

IZAUGSME. Pēc vairākām paplašinājumiem ASEM piedalās 53 valstis, kā arī reģionālie uzņēmumi, tostarp Indija, Krievija, Kazahstāna, Apvienotā Karaliste, Šveice, Kā arī Eiropas kompensācija un arī ASEAN sekretariāts (ASEAN). ASEMs biedri veido aptuveni 60% pasaules iedzīvotāju, 60% no pasaules nacionālā kopprodukta un arī 60% no pasaules profesijas. 20 gadu attīstības gaitā ir ievērojami palielinājušās dažādas politikas vietas, kas tiek risinātas pastorālā un galvenajā līmenī, un tās aptver arī praktiski visas jomas, kas attiecas uz Eiropas un/vai Āzijas dalībniekiem, piemēram, klimata pārmaiņas, terorisma apkarošana, jūras drošība, pārvietošanās vai ekonomiskā sadarbība. Tā kā ASEM sākotnēji tika izstrādāts kā tīri no augšas uz leju process, tikai valdības aģenti devās uz pirmo ASEM virsotni. Līdz ar to sākās pakāpeniska ASEM pluralizācija, kā rezultātā privātais sektors (AEBF), parlamenti (ASEP) un pilsoniskā kultūra (ASEF un arī AEPF) bija līdzīgi saistīti ar ASEM dažādos līmeņos. Pilsoniskā sabiedrība, federālās valdības un ekonomikas sektors sertifikātos ir nosaukti par ASEM “galvenajām zvaigznēm”.

Mūsu Darbības Koncentrējas Uz Primārajiem PriekšmetiemUNIKĀLAS FUNKCIJAS. Savu īpašo iespēju, kā arī funkciju ietvaros ASEM reklamē, kā arī moderē starpreģionu dialogu, kā arī sadarbību starp Āziju un arī Eiropu. Papildus starpreģionālajai dimensijai ASEM ir arī reģionāla mēroga sadarbības mērīšana. Eiropas un arī Āzijas teritorijas apmierina tā saukto koordinatoru veidu. Ievērojot pagrieziena koncepciju, Divas Āzijas valstis un arī viena Eiropas valsts vienmēr darbojas kā plānotāji. Eiropas Ārējās darbības dienests ir ceturtais un arī vienīgais pastāvīgais plānotājs. Plānotāju organizācija piekrīt ES interesēm reklamēt reģionalizācijas procesus (reģionalizāciju) Āzijā. Ar atbrīvojumu no ASEF, kas tika izveidota 1997.gadā, Asem ietvaros netiek noslēgti juridiski saistoši līgumi, ne savā starpā, ne ar trešajām personām. Visas aktivitātes ir balstītas uz brīvprātības jēdzienu un ievēro arī atvērtā reģionālisma ideju. Dalība ASEM rezultātā neapdraud valsts suverenitātes jautājumus. Neformālās, vienošanās principa, visu iegūto rezultātu juridiski nesaistošā Rakstura, sekretariāta, kā arī institucionālās atmiņas trūkuma, kā arī dalībnieku skaita, kā arī viņu bieži atšķirīgo interešu dēļ ASEM kritizē daži skatītāji, kā arī dalībnieki kā “pļāpātājs”. Tomēr papildu priekšlikumi par darba metožu reformu netika izmantoti arī 11.

ASEM samitā Mongolijā 2016.gadā. Faktiski ASEM, piemēram, nav veidojošas, agresīvas lomas Eiropas un Āzijas starptautiskā politiskā ekonomiskā klimata attīstībā. Tā vietā ASEM saskaras ar jautājumu par to, vai ir veidojoša ietekme uz paplašināto komandas darbu, kā arī ekonomisko kombināciju starp Eiropu, kā arī Āziju, kā tas var būt redzams, piemēram, divpusēju atvērtā tirgus vienošanos vai Ķīnas iniciatīvas “Viena josta, viens ceļš” veidā. Pilsoniskās kultūras zvaigznes (pilsoniskā sabiedrība) atzīst ASEMs būtisko funkciju šajā jomā. Aepf 2016 ietvaros NVO aicināja, piemēram, ka ASEM izstrādā kopīgu “Asemasterplan Āzijas un Eiropas ilgtspējīgam savienojumam”. Tomēr līdz šim ASEM faktiski nav novērtējis savu kā politiskas iestādes lomu. Piedalīšanās Elite (elite), esp. Eiropā nav politiskās gribas izmantot iespējamo kā reālu Eirāzijas starpreģionu pārvaldes organizāciju. Tā rezultātā ASEM ir septiņi galvenie atribūti, no kuriem katrs vienlaikus ietver savas stiprās puses, kā arī vājās vietas:.a) attīstība: no vienas puses, indivīdu dubultošanās, jo 1996.gads ir Asemu nozīmīguma izpausme. No otras puses, palielināšanu papildina kumulatīvās aktivitātes problēmas pieaugums.

Tas novērš indivīdu kopīgu, konkrētu kaislību vai kolektīvu priekšmetu parādīšanos un piemērošanu papildus to pārstāvībai ārpus ASEM, piemēram, ANO, PTO vai G20. b) ASV atbrīvojums: no vienas puses, zvaigznes, kas piedalās ASEM, konsekventi pasludina, ka ASV nepiedalīšanās sniedz priekšrocības, pārskatot politisko tīmekļa saturu, kas noņemts no Amerikas Savienoto Valstu interesēm. No otras puses, it īpaši no Eiropas indivīdu viedokļa, ASEM ir maz politiskas nozīmes, jo īpaši tāpēc, ka nav ASV. c) Neformalitāte: no vienas puses, neformalitāte izvairās no oficiālas Asem institucionalizācijas un līdz ar to arī dalībnieku darbības diapazona ierobežojuma. No otras puses, nav vienošanās par to, kā daudzpusība, kas izriet no neformalitātes, var tikt pārveidota par priekšrocību dalībai ASEM struktūrā. d) Pluralizācija: no vienas puses, ir saistītas nevalstiskas zvaigznes. No otras puses, pilsoniskās sabiedrības zvaigznēm tiek liegta darba kārtības noteikšanas funkcija. e) atklāts reģionālisms: no vienas puses, ideja par brīvprātīgu un arī vienpusēju reģionālu finanšu apvienošanu āzijas kontekstā ir alternatīvs uzdevums daudzpusējai, kā arī likumīgi saistošai ekonomikas integrācijai ES. No otras puses, ASEM struktūrā vēl nav novērota ekonomiskā asimilācija. f) politiskie uzdevumi: no vienas puses, ASEM nodrošina indivīdiem institucionālo struktūru, lai veicinātu sadarbību, izmantojot kopīgu politisku projektu, kā arī nostiprinātu ASEM sabiedrības izpratnē. No otras puses, nav atbilstoša politiskā darba. g) plašs grafiks: no vienas puses, ASEM galvenais mērķis ir reklamēt visaptverošu līdzdalību starp valsts, kā arī nevalstiskām zvaigznēm no Āzijas un Eiropas. No otras puses, plāna teritoriju daudzveidība, kas sasniegta pēc divām desmitgadēm, ir saistīta ar to, ka nav uzsvērta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here