Starptautisko Jaunatnes Programmu Aģentūra

Starptautisko Jaunatnes Programmu AģentūraPieteikuma mērķa datumi indivīdu elastīgumam (jauniešu sanāksmes, jaunatnes darbinieku pārvietošanās uzdevumi, pasākumi jauniešu iesaistīšanās veicināšanai) – 1. pamatdarbība (KA 1): Sadarbības partnerības un mazāka izmēra sadarbība. var atrast konkrētu informāciju par pieteikuma izpildes datumiem un prasībām. Pēc pieteikumu nosūtīšanas projektus izskata valsts uzņēmums. Tas parasti aizņem apmēram 8 līdz 12 nedēļas.

Kur Es Varu Iesniegt Pieteikumu?

Kur Es Varu Iesniegt PieteikumuVisām organizācijām pirms laika jāreģistrējas Erasmus+, kā arī Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē. Reģistrējieties Eiropas Savienības sadaļā” Organizācijas “(agrāk” organizācijas reģistrācijas vietne “vai” dalībnieku vietne”), kā arī iegūsit uzņēmuma ID (OID). Pēc tam pieteikums jāiesniedz Austrijas valsts uzņēmumam.

OeAD-Izglītības un arī internacionalizācijas uzņēmums. Faktiski ir bijis atbildīgs par ES jauniešu programmām “Eiropas vienveidības korpuss”, kā arī “Erasmus+ jaunieši” kā valsts uzņēmums, ņemot vērā, ka 2021. Darba pieteikumi finansējumam no abām ES programmām tiek iesniegti OeAD. Par Erasmus+ jauniešu vietnēm. Kā arī Eiropas vienveidības korpusam. Jūs atklāsiet daudz plašāku informāciju par pieteikumu un finansēšanas iespējām.

Kas Man Jāņem Vērā?

Visas detaļas un lietošanas standarti ir atrodami Eiropas maksājuma galvenajās programmas rokasgrāmatās. Eiropas Jaunatnes gads 2022–. 2021.gada 15. septembrī. Eiropas kompensācijas prezidente Ursula fon der Lejena savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu. Atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes izvēle tika pieņemta 2021.gada 22. decembrī.

Eiropas Jauniešu Gads 2022 Sasniedza 4 Mērķus

Lai izceltu pavisam jaunas iespējas digitālajā un videi draudzīgajā jomā: īpaši jānovērtē un arī jāuztur paaudze, kas patiešām ir izturējusi vienu no visvairāk no Covid-19 pandēmijas. Turklāt šai paaudzei ir jāsniedz jauni viedokļi un arī iespējas, īpaši vides, kā arī elektroniskās pielāgošanas jomās. Lesaistīšanās un apņemšanās veicināšana: visiem jauniešiem jābūt motivētiem kļūt politiski aktīviem un saistītiem ar visplašāko jēgu-īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām, no nelabvēlīgas vides, lauku vai attālām vietām vai riska grupām. Lai speciālistu iespējas labāk izprastu ar ES programmām un projektiem: saistībā ar ES attīstības stratēģijas “nākamās paaudzes Es” (NGEU) īstenošanu papildus izglītības, kā arī apmācības iespējām ir jārada augstākās kvalitātes darbavietas. Jauniešiem vajadzētu būt daudz labāk informētiem par personiskās, sociālās, kā arī ekspertu izaugsmes iespējām. Pārliecinieties, ka jaunatnes perspektīva ir integrēta visās plāna vietās: jauniešu plāns būtu konsekventi jāapsver visās attiecīgajās Eiropas Savienības politikas jomās, pamatojoties uz ES jaunatnes pieeju 2019-2027 un Eiropas Jaunatnes mērķiem. Darbība

Eiropas Jauniešu Gads 2022 Sasniedza 4 MērķusFederālā Kanceleja pārņēma pieteikuma galveno koordināciju Austrijā. 2022. gada 26. janvāra Ministru padomē visas valdības ministrijas tika aicinātas piedalīties jaunatnes gada piemērošanā. Leinteresētās personas, piemēram, valsts jauniešu nodaļas, Federālais jauniešu attēlojums un ārpusskolas jaunieši, kā arī Jauniešu darbs, arī bija ievērojami iesaistīti gada sagatavošanā un piemērošanā. Tematiskā plašuma rezultātā liels skaits organizāciju, kā arī īpaši paši jaunieši, tika aicinātas pievienoties Eiropas Jauniešu gada panākumiem. Sākuma gadījums notika 2022. gada 28. aprīlī. Jūsu Jaunības gads: finansiāls atbalsts. Eiropas Jaunatnes gada uzdevumi vides, kā arī klimata aizsardzības, papildināšanas, elektroniskās modifikācijas, iesaistīšanās un Eiropas jauniešu mērķu izpildes jomā tika atbalstīti ar dotācijām no 100 līdz 1000 eiro no Erasmus+ jaunatnes programmas un Eiropas vienveidības Korpusa līdzekļiem. Kopumā tika piešķirti 180 mikrofinansējumi.

Retrospekcija

Gada 2022 5. decembrī Briselē Jauniešu gada ietvaros notika ieinteresēto personu konference, kas deva iespēju pārskatīt tematisko gadu. Praktiski 8500 uzdevumi tika pierakstīti Eiropas Jaunatnes vietnē visā Eiropā, 350 notika tikai Austrijā. Tematiskajam gadam no 25 dažādām ES finansēšanas programmām tika mobilizēti vairāk nekā 127 miljoni eiro. Saskaņā ar ES Komisijas sniegto informāciju jauniešu politika ir guvusi ietekmi ES līmenī un faktiski ir izraisījusi jauniešu papildu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Unikāls pieminējums tika minēts no “politikas dialogiem” – 18 diskusijām ar ES komisāriem, kas tiks turpinātas 2023. gadā, līdz ar LevelUp! Pasākums 28. un 29 oktobrī ar 1300 jauniešiem Eiropas Parlamentā. Gatavojoties pieteikuma mērķa datumam, 17.01.2023. no 14:00 – 16:00 Mēs piedāvājam elektronisku informāciju par DiscoverEU iekļaušanas finansēšanas stilu. Mēs piedāvājam izkārtojumu, t.sk. Struktūras apstākļi, kā arī promo. Mēs arī izmantot elektronisko pieteikumu konsultāciju hrs par finansēšanas formātiem DiscoverEU iekļaušanas un jauniešu līdzdalības darbu.

Mēs uzsāksim pieteikšanās procedūru individuāli un arī vairāk informācijas. Mēs uzturēt jūs atbrīvojoties no jebkāda veida šķēršļiem visā pieteikumā un veikt savu laiku informāciju, lai atbildētu uz jūsu bažas par pieteikumu: Mēs arī esam priecīgi ieteikt jums sarunā. Atbildīgās personas zvanu informāciju var atrast mūsu programmas tīmekļa vietnes kontaktu zonā. Papīra iekārtā Jūs noteikti atradīsiet arī projektu skices konsultāciju veidlapas izvēlētajiem finansēšanas izkārtojumiem. Lūdzu, izmantojiet to kā pamatu konsultācijai. Mūsu risinājumi saistīti ar Eiropas Solidaritātes korpusu. Lai sagatavotos pieteikšanās termiņam, 19.01.2023. no 17:00 līdz 18:30 piedāvājam elektronisku informāciju par solidaritātes projektu finansēšanas kārtību. Mēs dodam izkārtojumu, t.sk. Pamatnosacījumi,kā arī promo. Nesen akreditētiem uzņēmumiem Mēs piedāvājam ievadu ar mūsu pasākumu.ESK noteikti izmantos standarta apmācību 19.01.2023 no 9:00 līdz 16:00.

Gadījumā, ja mēs noteikti sniegsim ievadu brīvprātīgo apmācības atbalsta prasībām, mēs noteikti informēsim jūs par nepieciešamo uzdevumu pārvaldību brīvprātīgo uzņemšanai (youthpass, apdrošināšanas polise, valodas iegāde, mentorings, atbalsta noskaidrošana, iekļaušana, dilemmas uzraudzība utt.), kā arī iepazīstināsim ar uzdevumu veidu ilgtermiņa brīvprātīgo risinājumu, īstermiņa brīvprātīgo risinājumu un arī brīvprātīgo grupām. Trešais Digitālais ESK papildus notiks 07.02.2023 no 10:00 līdz 11: 30 A.M.notiek Kopienas tikšanās. Visas atzītās organizācijas Eiropas Solidaritātes korpusā (brīvprātīgais dienests, kā arī brīvprātīgo komandas) tiek laipni aicinātas uz šo gadījuma elektronisko tīklu konferenci. Mēs arī esam apmierināti, lai ieteiktu jums sarunā. Sazinieties ar atbildīgo zvanu personu informāciju var atrasties mūsu programmas interneta vietnes zvana vietā. Jauniešu programmas un arī tīkli es–. Eiropas Savienībā (ES) ir 28 dalībvalstis. Indeksētā secībā, kā arī sniegta atbilstoši jūsu inaugurācijas gadam, jūs atradīsiet gan pašreizējās dalībvalstis, gan arī potenciālās valstis ES tīmekļa vietnē.

“Mēs visi esam Nobela prēmijas laureāti!”. 2012. gadā ES tika atzīta par apņemšanos ievērot mieru, izlīgumu, brīvību un cilvēktiesības viņam tika piešķirta Nobela Miera prēmija Eiropā. Sadarbība ietvaros ES ir izrādījusies veiksmīgs miera uzdevums. Kā miera veidošanas procedūra globālās jauniešu apmaiņas programmas un tīkli izveidoja struktūru Eiropai, kas ir dzīvojusi un pieredzējusi kopā. ES jauniešu programmas Erasmus+, kā arī ESK. Jauniešiem ir iespēja piedalīties sagatavotajās apmaiņas programmās ES finansēšanas programmu ietvaros vai izveidot un izpildīt savas koncepcijas kā uzdevumus. Jauniešiem ir iespēja pievienoties sagatavotiem apmaiņas izkārtojumiem ES jauniešu programmu struktūrā, veidot un izpildīt savus ierosinājumus kā projektus, kā arī pievienoties vienveidības misijām dažādās citās ES valstīs. Daudz vairāk par šo. Erasmus + ES programma izglītībai un mācībām, apmācībai, jauniešiem un arī sportam. Solidaritātes Korpuss. Solidaritaetskorps.at.

Lai īstenotu Austrijā, Federālā Kanceleja – V apgabals un arī Eiropas kompensācija ieceļ kopīgu valsts mēroga aģentūru-Austrijā OeAD, Izglītības un internacionalizācijas uzņēmumu, kas ir enerģisks kā valsts aģentūra “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas vienveidības korpuss” (Valsts firma). 9 reģionālie biroji federālajās zemēs piedāvā pretendentiem ar lielu un zemu slieksni piekļuvi detaļām un arī padomiem. “Erasmus+: Jaunieši darbā” aktivitāšu mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kā arī tie, kas strādā jauniešu darbā – visi tie, kas vēlas attīstīt un veikt uzdevumu par “kopīgu interešu tēmu” grupā ar globāliem pavadoņiem. Programmas unikālā funkcija ir tās zemā sliekšņa piekļuve. Dalība ir atvērta cilvēkiem papildus klubiem, jauniešu uzņēmumiem vai neformālām grupām, iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas. Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK) ļauj jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties solidaritātes pasākumos dažādās citās Eiropas valstīs.

RetrospekcijaTāpat ir atbalsts mācību stipendiju uzņemšanai, kā arī darbam, reģionālie biroji un arī valsts mēroga aģentūra precīzi zina par “tieši tā, kā” un “kad”. Mazas 5 un arī vairāk jauniešu komandas var papildus sākt savus vienveidības projektus un saņemt atbalstu no ESK finansēšanas katla. Pielietojums: OeAD, Izglītības un mācīšanās aģentūra, kā arī internacionalizācija. Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK) piedalījās spiedienā 2018.gada 5. oktobrī. Programmas mērķis ir izmantot jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iespēju piedalīties vienveidības uzdevumos ārpus savas dzimtās zemes (jaunieši ar zemākām iespējām) un tādējādi, cita starpā, Veicināt sociālo komunikāciju un gūt praktisku pieredzi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here