Es metode jauniešiem

Pamatojoties uz Padomes 2018.gada 26. novembra rezolūciju, Es jauniešu stratēģija piedāvā struktūru komandas darbam attiecībā uz ES jauniešu plānu līdz 2019. -2027. gadam. Tas veicina jauniešu iesaistīšanos demokrātiskajā dzīvē, jauniešu sociālajā, kā arī sabiedrības iesaistīšanā un paredz dot visiem jauniešiem nepieciešamos resursus, lai piedalītos sociālajā dzīvē.

ES jauniešu metode koncentrējas uz trim galvenajām darbības vietām, kas norādītas 3 vārdos:” iesaistot”,” sasaistot”, kā arī” veicinot”, vienlaikus darbojoties stratēģijas kopīgai izpildei visās nozarēs. 2017-2018 diskusija, kas apvienoja jauniešus no visas Eiropas, izstrādāja 11 Eiropas jauniešu mērķus. Šie mērķi nosaka starpnozaru jomas, kas ietekmē jauniešu dzīvi, kā arī grūtības, ar kurām jāsaskaras. ES jaunatnes pieejai ir jāpalīdz īstenot šo jauniešu formulēto redzējumu.

ES jaunatnes stratēģijas pamatā ir daudzi instrumenti, piemēram, savstarpējas zināšanas, valsts mēroga nākotnes plānošanas rīks, Es Jaunatnes Diskusija, es jauniešu pieejas platforma un arī uz pierādījumiem balstīti instrumenti. Persona, kas norīkota sazināties ar Eiropas kompensāciju, kā arī būt redzamam novirzīšanas faktoram jauniešiem, ir ES jaunatnes plānotājs.

Sīkāka informācija par komandas darbu jaunatnes politikas jomā līdz 2019.gadam ir atrodama arhīvos, tostarp Padomes atzinumos, kā arī rezolūcijās, kas pieņemtas jauniešu politikas jomā 2010 2018.

Es metode jauniešiem

Eiropas Jaunatnes mērķi

Jauniešu politika ir valsts politika, tāpēc tas nav iespējams
saskaņošana ES līmenī. Šajās jomās Savienībai ir tikai pienākums spēlēt.
atbalstošs. Tāpēc Erasmus + programmas Jauniešu sastāvdaļa atbalsta
jauniešu apmaiņa gan ES, gan ar trešām valstīm. Atbilstoši
pēdējos gados Eiropas Savienība faktiski ir nostiprinājusi savu politiku
jaunieši, kā uzsvērts Eiropas vienotības Korpusa iniciatīvā un arī uzdevumā
DiscoverEU.
JURIDISKAIS PAMATS
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. un 166. pantā paredzēts
es darbības pamats jaunatnes plāna atrašanās vietā. Darbība
tiem, kas ietilpst 165 un 166 norakstījumu diapazonā, tiks piemērota parastā juridiskā procedūra. Ja
attiecībā uz jaunatnes plānu jebkura veida saskaņošana ir acīmredzami izslēgta
dalībvalstu tiesību akti. Padome var pieņemt atzinumus, pamatojoties uz:
kompensācijas priekšlikumi.
Eiropas Savienības būtisko pilsonisko brīvību harta, kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā
Līgumi (Līguma par Eiropas Savienību 6. pants) sastāv no viena panta par tiesībām
Jauniešu darbs (24. amats) un arī otrais par bērnu darba ierobežošanu un arī jauniešu aizsardzību
birojā (32. pants).
Mērķis
Īss LESD 165. pants ļauj Savienībai rīkoties, lai motivētu lielāku apmaiņu ar
jauniešu un jauniešu apmaiņa ar jauniešu fitnesa instruktoriem, kā arī jauniešiem
pievienoties autonomai dzīvei Eiropā. Saskaņā ar 166. pantu es izpilda
Profesionālās apmācības politika, kas atbalsta un arī uzlabo valsts rīcību
dalībnieku Valstis. Pamatojoties uz šo īso pantu, Savienībai ir pienākums palīdzēt
piekļuve okupācijas apmācībai, kā arī palīdzība instruktoru, kā arī fitnesa instruktoru elastīgumam
paši, īpaši jaunieši.
Papildus šiem noteikumiem jaunieši un jaunieši izmanto ES mērķus, kas noteikti
dažādās citās jomās, piemēram, izglītības, apmācības un labsajūtu, tomēr arī regulējums
un arī bērnu, kā arī jauniešu aizsardzība.
Sīkāka informācija par Eiropas Savienību-2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
Sasniegums
A. Stratēģiskais Satvars
1. ES jaunatnes tehnika 2019-2027: iesaistīšanās, sasaiste
un aprīkojot jauniešus
Padome 2018. gada 26. novembrī pieņēma rezolūciju par jaunu ES tehniku
jaunieši par Gadiem 2019-2027. Ziņojums iesaka pievērst unikālu uzmanību
atbilstība faktoriem:
– reklāma jauniešu iesaistīšanai pilsoniskajā un demokrātiskajā dzīvē;
– tīklu veidošana starp jauniešiem visā Eiropas Savienībā un arī ārpus tās
veicināt brīvprātīgu mijiedarbību, izglītības mobilitāti, solidaritāti un arī
un arī starpkultūru izpratne;
– atbalstīt jauniešu iespējas ar augstu kvalitāti, inovāciju
atzinība par jaunatnes darbu.
2021. gada jūnijā kā šīs stratēģijas sastāvdaļa maksājums tika iecelts Pirmo reizi
“Eiropas Savienības Jaunatnes Koordinators”. Viņa bija Biliana Sirakova. Viņas funkcija
tiek pastiprināta starpnozaru līdzdalība kompensācijā.
B. ES finansēšanas programmas jauniešiem
1. Erasmus+.
Erasmus + programma 2021-2027 apzīmē 10.3% no tās budžeta.
pasākumi jaunatnes nozarē, t. i., vairāk nekā EUR 2,5 miljardi, ir ievērojami.
pieaugums no EUR 1,48 miljardiem 2014.-2020. gadā. DiscoverEU.
ir skolēni un studenti, kā arī praktikanti un jaunie darbinieki. Salīdzinājumam.
ar iepriekšējo izdevumu Erasmus + piedāvā īpašu finansēšanas sistēmu ” maziem.
partnerības”, kurām īpaši būtu jāgūst labums jauniešu organizācijām.
Viens no programmas mērķiem ir arī izveidot piederības sajūtu Savienībai.
Eiropas, pamatojoties uz jauniem centieniem, ko sauc par” DiscoverEU”, kas nodrošina.
iespējas jauniešiem atrast Eiropas daudzveidību, izmantojot tās mantojumu.
sociālais.

Eiropas Solidaritātes Korpuss

Eiropas Jaunatnes mērķiEiropas Solidaritātes korpuss, izlaists decembrī 2016, ir kampaņa.
lai jauniešiem (vecumā no 18 līdz 35 gadiem) būtu iespēja piedalīties.
solidaritātes pasākumos mājās vai ārzemēs, izmantojot piedāvājumu,.
prakse vai darba līgums. Līdz šim no programmas ir guvuši vairāk nekā 60 000.
jaunietis.
C. dažādi citi ES centieni.
1. Uzlabota Jauniešu Garantija.
Jauniešu garantija, izveidota 2013, ir programma, kas ļauj.
jaunieši gūst labumu no augstākās kvalitātes uzdevumu meklēšanas piegādēm, nepārtraukti.
Izglītība un mācīšanās, apmācība vai stažēšanās 4 mēnešu laikā pēc iegūšanas.
bezdarbs vai formālās izglītības pabeigšana. Reaģējot uz.
Sīkāka informācija par Eiropas Savienību-2022 3.
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl.
programmas panākumus 2020. gadā papildus pastiprināja Padomes ierosinājums “tilts”.
Jauniešu garantijas stiprināšana -“.
2. Jauniešu aizsardzības politika.
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna pilsoniskajām brīvībām (UNCRC) nosaka, ka bērns ir.
jebkura persona, kas jaunāka par 18 gadiem. dzīves gads. Lisabonas līgums nosaka ES mērķi.
jauniešu pilsoniskās brīvības un Pamattiesību harta nodrošina pilsoņu brīvību drošību.
bērns, ko veic ES iestādes un arī dalībvalstis.
2011.gada 15. februārī kompensācija ietvēra paziņojumu ” ES programma.
bērna pilsoniskās brīvības “” tās funkcija ir pārbaudīt visu dziļo apņemšanos.
ES iestādes, kā arī visas dalībvalstis min, lai reklamētu, aizsargātu un.
cieņa pret jaunieša pilsoniskajām brīvībām ES politikas kontekstā visās attiecīgajās jomās.
kā arī Es vēlos, lai pārvērstu šo apņemšanos labi konkrētiem rezultātiem. Līdzīgi.
juridisko tiesību un vērtību programma (2021-2027) veicina un aizsargā arī bērnu likumīgās tiesības un novērš.
vardarbība pret bērniem, jauniešiem, dāmām un dažādām uzņēmīgām komandām.
2016. gadā Parlaments, kā arī Padome pieņēma norādījumus par procesuālajām garantijām.
jaunieši, kas tiek turēti aizdomās vai apsūdzēti kriminālprocesā. Instrukcija.
tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka bērni, kas ir aizdomās turamie vai jāmaksā.
kriminālprocesā ir iespēja saprast un arī ievērot procesu.
kā arī var saprātīgu tiesu. Tās uzdevums ir arī.
izvairīšanās no atkārtotiem pārkāpumiem un arī jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana.
3. Jaunieši un arī mediji.
Tīmekļa modernās tehnoloģijas sniedz fantastiskas iespējas gan jauniešiem, gan jauniešiem.
ar elektronisko akadēmiskie resursi un arī iesaistīšanās publiskajā strīdā. Tieši tajā pašā laikā.
mūsdienu inovācijas apdraud arī jauniešus. Paustās.
2010. gadā audiovizuālo mediju pakalpojumu instrukcija nodrošina drošību.
nepilngadīgie no satura, kas viņiem varētu kaitēt, neatkarīgi no tā, vai viņi ir.
piedāvā tradicionālie plašsaziņas līdzekļi vai risinājumi pēc pieprasījuma. 2016. gadā kompensācija.
ieteicams mainīt ziņojumu, lai iekļautu sistēmas.
videoklipu koplietošana saistībā ar nicināt runu un arī aizsardzību.
nepilngadīgie no tīmekļa satura, kas viņiem var nopietni kaitēt.

Eiropas jauniešu Tīmekļa vietne ir tīmekļa vietne jauniešiem.
visā Eiropā, lai palīdzētu viņiem atpazīt pārpilnība iespējas,.
ko ES piedāvā dažādās jomās, piemēram, brīvprātīgajā darbā, darbā, zinātniskajā pētniecībā, sabiedrībā.
un radoša domāšana, kā arī daudz vairāk.
5. Eiropas Jauniešu Nedēļa.
Reizi divos gados Eiropas kompensācija un arī Eiropas Parlaments organizē Eiropas nedēļu.
Jauniešu. Tās mērķis ir organizēt pasākumus jauniešiem visiem.
valstis, kas piedalās Erasmus programmā, tomēr arī parādīt atšķirīgas.
elastīguma iespējas jauniešiem Savienībā.
Informācijas ieraksti par Eiropas Savienību-2022 4.
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl.
6. Eiropas Jaunatnes Gads 2022.
Prezidents ieviesa Eiropas Jaunatnes gada 2022 koncepciju.
Kompensācijas 2021. gada uzrunas par stāvokli Savienībā mērķis ir.
godinot paaudzi, kuru visvairāk skārusi COVID-19 pandēmija, atbalstot.
jaunieši vissarežģītākajās situācijās un iespēju veicināšana.
paredzēts jauniešiem arodbiedrībā, lai piesaistītu motivāciju no koncepcijām.
jaunieši stiprināt Eiropas uzdevumu.
7. Eiropas Jauniešu Resursi.

Eiropas Jaunatnes Vietne

Eiropas jauniešu Diskusiju forums tika izveidots 2009.gadā kā daļa no Eiropas jauniešiem.
Jauniešu resursi “” katru gadu par Eiropas galvaspilsētu tiek izvēlēta Eiropas pilsēta.
Jauniešiem ir iespēja akcentēt progresīvas iniciatīvas.
jaunieši un arī adresēti viņiem.
Iebilst pret “Youth4Regions”.
Konkurss Youth4Regions ir paredzēts jauniem žurnālistiem, par kuriem ir interese.
ES Reģionālā politika. Konkurentu uzvarētāji var piedalīties apmācībā.
par Eiropas jautājumiem un vecāka gadagājuma žurnālistu mentoringu,.
kā arī piedalīties kompensācijas presē redz dalībnieku Valstis.
EIROPAS PARLAMENTA LOMA.
Parlaments faktiski vienmēr ir uzturējis ciešu sadarbību starp dalībvalstīm.
par jaunatnes politiku. Parlamentam ir aktīva loma.
izstrādājot jaunatnes plānu, piemēram, rezolūcijās par:.
– es jauniešu pieejas 2013.-2015. gadam analīze;
– Jauniešu garantija;.
– jauniešu uzņēmējdarbības reklamēšana ar izglītību un mācīšanos un apmācību;.
– jauniešu nodarbinātība;.
– Prasmju pieejas, lai risinātu jauniešu bezdarbu;.
COVID-19 ietekme uz jauniešiem un arī sporta aktivitātēm;.
– jauniešu veicināšana Eiropā: nodarbinātība un sociālā atveseļošanās pēc.
pandēmija.

Eiropas Jaunatnes Vietne

Izvēloties Eiropas Jaunatnes gadu 2022, Parlaments uzstāja.
nodrošināt pietiekamu finansējumu Eiropas jauniešu gadam.
kā arī jauniešu organizāciju iesaistīšana visos its posmos.
sagatavo sevi. Eiropas gadam vajadzētu papildus skaidri reklamēt pasākumus,kas.
tie palīdzēs apmierināt problēmas, ar kurām saskaras jaunieši, piemēram,.
viņu sociālais apstāklis un arī labklājība pēc COVID-19 pandēmijas, kā arī funkcionēšanas problēmas.
Tam vajadzētu arī mudināt lielākas pūles, lai padarītu to mazāk sarežģītu jauniešiem.
cilvēki, lai iegūtu atbilstošas zināšanas un spējas, kā arī daudz labāku izpratni.
viņu darba iestatījums.
Info dokumenti par Eiropas Savienību-2022 5.
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl.
2021. gada 18. maijā Eiropas Parlaments pieņēma eiropieti.
Vienveidības korpuss 2021.-2027. Pirmo reizi uzdevums noteikti būs.
ar budžeta plānu, kas pārsniedz vienu miljardu eiro,kas ļaus.
par 350 000. jaunietis. Deputāti lūdza Eiropas.
Vienveidības korpuss bija īpaši viegli pieejams jauniešiem ar ierobežotāku.
izredzes, piemēram, personas ar traucējumiem, atdalītas.
vai arī no atstumtām teritorijām vai jauniešiem ar.
uzzinot nepatikšanām vai veselības problēmu. Viņi arī izteica skaidru atšķirību.
starp brīvprātīgām darbībām, kā arī profesionālo praksi, no kuras jāizvairās.
scenārijs, kurā iesaistītā organizācija izmanto jauniešus kā.
neapmierināti brīvprātīgie, ja ir augsti iespējamie uzdevumi.
kvalitatīvs. Parlaments mudināja parādīt uzņēmējas struktūras.
augstākās kvalitātes ieteikto darbību, kā arī atbilstību veselības aprūpes noteikumiem.
kā arī drošība un drošība birojā. Turklāt, tas noveda pie novērtējumu programmas no viedokļa.

tās ieguldījums ES klimata mērķu sasniegšanā.
Savā 2017. gada 14. septembra rezolūcijā Parlaments ieteica mainīt programmas bažas.
Erasmus, Es Jaunatnes tehnika, kā arī citas programmas, ko finansē.
es. Tā arī ieteica uzņemties saistības, kas pārsniedz 10% no Erasmus budžeta.
uzdevumi jauniešu jomā.
Parlaments arī aizsargā jaunieša labklājību, pamatojoties uz tai pieņemtajiem lūgumrakstiem. Viņš apstiprināja.
rezolūcija par jauniešu nabadzību. Parlaments arī koncentrējas uz tiesībām.
bērni ārpus ES, par ko īpaši liecina rezolūcijas veicināšana.
par bērnu izglītošanu un mācīšanos ārkārtas situācijā un paplašināšanās apstākļos.
situāciju pārvaldība un arī bērnu nepietiekams uzturs jaunattīstības valstīs. 2015.gadā.
Parlaments pieņēma rezolūciju par bērnu pornogrāfijas apkarošanu Tiešsaistē [1]
2018. gada oktobrī maksājums pieņēma tiesību akta priekšlikumu par grozītajiem.
audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzēju Direktīva. Saskaņā ar pavisam jaunu politiku.
raidorganizācijām noteikti būs jāierobežo bērnu tieša iedarbība uz nevēlamo pārtikas produktu reklamēšanu.
vai dzērieni; tīmekļa saturs, kas izraisa vardarbību, naidu un terorismu, noteikti būs.
nelikumīga; un nepamatota fiziska vardarbība, kā arī pornogrāfija noteikti iet cauri ļoti.
stingri noteikumi.
Kopā ar Starptautiskās Kārļa Lielā balvas dibināšanu Āhenē.
2008. gadā Parlaments izveidoja Eiropas Kārļa Lielā balvu.
Jaunatne, lai uzturētu Eiropas Jaunatnes uzdevumus, kas.
tas tiek piešķirts katru gadu projektiem, kas stiprina vienošanos līmenī.
Eiropas un arī starptautiskā. Turklāt parlaments veic izglītības programmas.
Vēstnieks institūcija un Euroscola izplatīt zināšanas par demokrātiju un arī ES vērtībām.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here