Jauniešu Organizācijas Viļakas

Jauniešu Organizācijas ViļakasJauniešu organizācijas ir brīvprātīgas jauniešu organizācijas. Kā uzsver OV dekrēts, tie ir paredzēti jauniešiem, kas jaunāki par 30 gadiem. Tie papildina jauniešu virzību uz viņu pienākumiem, kā arī viņu personīgās spējas. Viņu mērķis ir padarīt jauniešus atbildīgus, aktīvus, izšķirošus, kā arī atbalstošus pilsoņus (CRACS) sabiedrībā. Tāpēc jauniešu iesaistīšana ir ļoti svarīga. Tāpēc aktivitātes tiek organizētas gan jauniešiem, gan jauniešiem. Tie sastāv no tādām aktivitātēm kā mākslas un sociālās tehnikas, apmaiņa visā pasaulē, sporta aktivitāšu uzdevumi, nometnes, kumulatīvas darbības.

Jauniešu uzņēmums ir” visu fizisko vai juridisko personu brīvprātīgo apvienība, kas papildina jauniešu personīgo spēju attīstību, lai palīdzētu viņiem kļūt aktīviem, atbildīgiem un arī nozīmīgiem pilsoņiem sabiedrībā”, kas nozīmē, ka tas ir iegūts no C. O. J. (jaunatnes organizāciju konfederācija). Tā ir jūsu izvēle, un arī savu pieredzi šodien kā jauns pieaugušais, kas dos jums pieaudzis-up rīt. Viļakas Piemēram, SIEP, informācijas dienests par pētījumiem un arī profesijām, ir jauniešu uzņēmums. Mūsu risinājums ļauj palīdzēt jaunietim viņa pārstāvībā viņa studiju vai profesiju atlasē, kas ir atbalsts, kas tiek sniegts viņa kā iedzīvotāja izaugsmei.

Jauniešu organizācijas ir Viļakas sadalītas 4 grupās:

Jauniešu organizācijas ir Viļakas sadalītas 4 grupās:

  • jauniešu aktivitātes;
  • specializētas kustības;
  • jauniešu pakalpojumi;
  • koordinējošās organizācijas

Izmantojot dažādus projektus, dažādas aktivitātes, kā arī dažādus motīvus, jauniešu organizāciju tipiskais mērķis ir apvienot jauniešus un arī rosināt viņos atbildīgu apņemšanos sabiedrībā. Tie ir īpaši enerģisks jomās info, datoru animācija, solidaritāte, atpūta, apmācība, Profesija unionism,… Jauniešu padome Jaunatnes padome ir galvenā konsultatīvā struktūra un arī pārstāvis jaunajiem franciski runājošajiem Beļģijā. Tās funkcija ir iesaistīt jauniešus (16-30 gadu vecumu) demokrātiskajā procesā, jo īpaši apkopojot savu viedokli par tēmu kopumu, kas tieši vai netieši ietekmē jauniešus, lai pēc tam to nodotu politiskajai pasaulei. Jaunatnes padome aizsargā Jauniešu interešu līmeni, kā arī pārstāv tos valsts un pasaules mērogā.

Jaunatnes padomes galvenā ierīce, lai uzklausītu jauniešu balsi, ir oficiāla viedokļa izdošana. Pēc tam viņš pārliecinās, ka šie priekšlikumi tiek ievēroti ar konkrētām procedūrām, lai veicinātu jauniešu dzīvi. Protams, CJ nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, bet tā īsteno faktisko ieejas zāles pienākumu, stresu ar mūsu tautas lēmumu pieņēmējiem. Jaunatnes padome ir mazliet jauna nesaskrāpē ar parlamentāriešiem un priesteriem. Jaunatnes padome jau ir sasniegusi vairākas “politiskas uzvaras”, lai garantētu jauniešu emancipāciju mūsu kultūrā: jauniešiem paredzētu drošības un drošības pasākumu pamešana (kukainis, laika ierobežojums, bootcamp utt.); jauniešu pārstāvība pasaules topos (ANO, COP, es…); aizspriedumainu pasākumu ierobežojums jauniešiem attiecībā uz nodarbinātību un arī bezdarbu; emocionālās un arī seksuālās dzīves kursu Ievads iestādē; mediju izglītības un mācību programmu apvienojums RTBF antenās; un tā tālāk un tā tālāk Jaunatnes padome līdz ar to pastāv gan, lai uzklausītu jauniešu jautājumus, gan arī lai viņi piedalītos pilsoniskajā dzīvē, bet arī veidotu kolektīvu balsi, lai nestu jauniešu balsi.

4 galvenie mērķi:

  • Bažas par atzinumiem pēc pieprasījuma vai par kampaņu politiskajā pasaulē
  • Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedrībā, kā arī viņu emancipāciju
  • Meklējiet padomu jauniešiem par motīviem, kas viņus skar, lai izveidotu kolektīvu priekšlikumu, lai to nodotu politiskajai pasaulei
  • Pārstāvēt jauniešus un arī jauniešu nozari valsts un starptautiskā līmenī

4 galvenie mērķi:

Lai sasniegtu šos mērķus, Jauniešu padome izveido (ilgtermiņa) komisijas un (ekspromtu) funkcionējošas grupas tematisko projektu īstenošanai. Šīs “struktūras” konsekventi baro vispārējo iestatījumu, lai tā varētu noteikt dažādas problēmas. Turklāt Jauniešu padome bieži organizē tikšanās un decentralizētus forumus, lai apkopotu jauniešu viedokļus par detalizētu tēmu. Visbeidzot, Jaunatnes padome izsūta jaunus delegātus vairākiem globāliem topiem, lai kandidētu uz jaunajiem Beļģijas frankofoniem pasaules mērogā. Tiek apmeklēti daudzi motīvi: darbs: jauniešu nodarbinātība acīmredzami ir galvenais jauniešu padomes darba stils. Pašreizējā lejupslīdes kontekstā tā darbojas, lai saglabātu uzmanību daudzajiem politiskajiem soļiem, kas ietekmē jauniešus. Izglītība, kā arī mācīšana: Izglītība un mācīšanās attiecas uz visiem jauniešiem, kā arī ir viena no galvenajām prioritātēm, ko aizsargā Jaunatnes padome. Jaunatnes padome Augstākās kvalitātes izglītībai un mācībām visiem, izmantojot konkrētu projektu kopumu!

Ilgtspējīga izaugsme: Viļakas ilgtspējīga izaugsme ir transversāls stils jauniešu padomes darbībās. Tā koncentrē savus uzdevumus uz 3 ilgtspējīgas attīstības slejām: finanšu, sociālo, kā arī ekoloģisko. Kultūra / plašsaziņas līdzekļi: sabiedrība ir svarīga jauniešu dzīves sastāvdaļa, tāpat kā plašsaziņas līdzekļi. Šīs 2 tēmas regulāri ir jauniešu padomes uzdevumu tēma, kā arī jauniešiem, piemēram, Fotogrāfija, kā arī jauniešu plašsaziņas līdzekļu joma, reklāmas joma utt. Sporta aktivitātes / Veselība: Jauniešu padome jau kādu laiku ir ieinteresēta šajos 2 stilos, kas attiecas uz lielāko daļu jauniešu. Pašlaik ir ieviesti daudzi projekti (partnerība ar alkoholu, pārstrādāta pārtika skolā utt.). Starptautisks: vairāk nekā 5 gadus Jauniešu padome faktiski ir ieguvusi daudzas pilnvaras Eiropas un pasaules līmenī, lai aizstāvētu jauniešu balsi. Vairāki jaunie delegāti ir pilnvaroti pārbaudīt vietni.

Kultūra bez jauniešiem

Diskusija Eiropas līmenī: šo dalības procedūru Eiropas Savienība ir izveidojusi kopš 2010. gada janvāra, lai jaunieši varētu piedāvāt savu viedokli un apspriesties ar Eiropas iestādēm. Jauniešu padome koordinē šo procedūru. Līdzdalība / pilsonība: iesaistīšanās un arī pilsonība ir visu Jaunatnes padomes veikto darbu pamatā. Daži darbi ir tikai apņēmušies izmantot šo pieeju, lai palielinātu izpratni un arī sniegtu balsi jauniešiem (diskriminācija, dzimumu līdztiesība utt.). Jaunatnes stratēģija: Jauniešu padome aktīvi piedalījās jauniešu stratēģijas izstrādes procedūrā, kuru 2010.gadā ieviesa ministre Evelīna Huitebroeka.

Mēs paliekam sabiedrībā, kur jaunatne ir vadošā Norma. Katrs sīkums un arī visi meklē sevi izrotāt ar jaunības iezīmēm: skaistumu, atpūtu vai neuzmanību, novitāti, alkst jaunas pieredzes utt. Pārsteidzot ātrāk, domstarpības par jaunumu faktiski ir kļuvušas par mārketinga faktoru, leģitimitāti. Viņam ir ļoti maz iebildumu. Un paradoksāli, ka jaunieši pamazām pazūd, jaunieši tiek likvidēti, deleģēti gaidīšanas praksei un beidzot tiek nodrošināti ar soļiem, kas norāda, ka viņi vēlas tos nodrošināt. 2jaunās organizācijas nevar izvairīties no šī scenārija. Francijas kopienā veiktās politikas faktiski ir ievērojami iztērējušas argumentāciju, kas saglabā šo apstākli vairāk, nekā to labo. Šajā kontekstā jauniešu uzņēmumu nozares iekšējā argumentācija faktiski ir radījusi šo de facto marginalizāciju, kas joprojām tiek saglabāta. Šīs rakstīšanas sastādīšanas laikā noteikti sāksies jauni centieni reformā. Izmeklēšana par to, vai tas ir jautājums par dekrēta maiņu vai valsts iestāžu palīdzības veida reformu, ir pozīcija.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here