Jēkabpils pilsētas Jauniešu dome

Jēkabpils pilsētas Jauniešu dome

Jauniešu dome

Jēkabpils pilsētas jauniešu dome ir Jēkabpils pilsētas domes izveidota institūcija ar mērķi sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņas un iniciatīvas darbā ar jaunatni.

Jauniešu domes sastāvā ir 20 Jēkabpils pilsētas aktīvie jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Jauniešu dome piedalās jauniešu interešu, vajadzību un problēmu izzināšanā, izpētē un analizēšanā Jēkabpils pilsētā; motivē jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem; izskata ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Jēkabpils pilsētā; veicina jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu; veicināt sadarbību ar pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm Latvijā, institūcijām, organizācijām Latvijā un pasaulē jaunatnes lietās, īstenojot kopīgus projektus; piedalās projektu, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem, īstenošanā, informē jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī; līdzdarbojas Jēkabpils pilsētas organizētājās aktivitātēs, kā arī paši organizē pasākumus jauniešiem; veicina jauniešu piedalīšanos Jauniešu domes organizētajos un citos pasākumos; pārstāv Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā; izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām.

Brīvības iela 258a, Jekabpils
jekabpilsjd@gmail.com
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM