Biedrība "Iecavas Jauniešu padome"

Biedrība "Iecavas Jauniešu padome"

Jaunatnes organizācija

Biedrība "Iecavas Jauniešu padome" ir jauniešu izveidota nevalstiskā organizācija, kas veicina jauniešu iesaistīšanos Iecavas sabiedriskajā dzīvē, pārstāv Iecavas jauniešu intereses Latvijas Republikā un ārvalstīs (semināros, kongresos, publiskajās debatēs u. c.), nodrošina un sekmē esošo un topošo studentu savstarpēju sadarbību, kā arī veicina informācijas apmaiņu, organizēt dažādu veidu pasākumus (lekcijas, seminārus, konferences u.c.) un īstenot projektus.
Iecavas Jauniešu padome apzina sabiedriski aktīvus jauniešus un palīdzēt rast iespējas turpināt izglītību un sevis pilnveidošanu.

Ozolu iela 9 - 1, Iecava
26 139 833
iecavasjp@inbox.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM