Biedrība “Dobeles Jauniešu dome”

Biedrība “Dobeles Jauniešu dome”

Jaunatnes organizācija

Biedrība "Dobeles Jauniešu dome" dibināta 2007.gada 27.martā. Šajā nevalstiskajā organizācijā var iesaistīties jebkurš Dobeles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Biedrības mērķi ir jauniešu organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšana; jauniešu organizāciju, valsts un pašvaldības institūciju sadarbības veicināšana; vietējo jauniešu interešu pārstāvēšana gan valsts, gan pašvaldības institūcijās; Dobeles novada jaunatnes politikas programmas īstenošanu.

“Dobeles Jauniešu domes” darbībā ikdienā šobrīd iesaistās 10 – 15 jaunieši, kas organizē dažādus pasākumus gan saviem vienaudžiem, gan arī bērniem un viņu ģimenēm. 

Biedrības jaunieši iesaistās dažādu projektu īstenošanā un līdzdarbojās citu veidotos projektos. Jaunieši devušies apmaiņās un apmācībās uz Lietuvu, Turciju, Spāniju, Rumāniju. Biedrība regulāri  īsteno vietējos - Dobeles novada pašvaldībā izsludinātos projektus. Jaunieši piedalās pasākumos, apmācībās un projektos saistībā ar jaunatnes politiku un līdzdalību Latvijā un Dobeles novadā. Aktīvi piedalījās Dobeles novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2017.gadam izveidošanā un tagad īstenošanā, kā arī šobrīd piedalās dokumenta izvērtēšanā un jaunā dokumenta izstrādē. Biedrības jaunieši piedalās Strukturētā dialoga pasākumos Zemgales reģionā un Latvijas līmenī.

Pasākumu plānošanā un organizēšanā izveidojusies cieša sadarbība ar Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centru (DJIVC), kur biedrības jaunieši pulcējas, tāpat arī ar biedrību „JIIC „Saspraude””, Dobeles novada Izglītības pārvaldi, Dobeles Amatniecības vispārizglītojošo vidusskolu, Zebrenes pagasta atbildīgo par darbu ar jauniešiem. Sadarbība notiek ar līdzīgām organizācijām gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām, tādējādi veicinot jauniešu jomā iesaistīto pušu, īpaši jauniešu domu un pieredzes apmaiņu par viņiem aktuālām tēmām.

Dobeles Jauniešu domes sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties jebkurš interesents. Sēdes notiek ceturtdienās, plkst. 16.00, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23, Dobelē.

 Laipni aicināts ikviens, kurš vēlas padarīt Dobeles novada jauniešu dzīvi krāsaināku un aizraujošāku!

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles novads
29345503
Inita.neimane@dobele.lv
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM