IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Publicēts Jaunatnes politikas analītiskais pārskats 2017.

Jauniešu skaits 2017

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā (2010‐2018) (turpmāk ‐ ES Jaunatnes Stratēģija) tiek uzsvērts, ka jaunatnes politikas plānošanā ir nepieciešams ievērot uz pierādījumiem balstītu politikas plānošanas principu, pievēršot īpašu uzmanību jaunatnes aktuālo jautājumu pētniecībai. Latvijā, sākot ar 2008. gadu, tiek veikts monitorings ‐ socioloģisks un kvantitatīvs konstatējošs pārskats, kas nodrošina atbildes un statistiku par konkrētiem un aktuāliem jaunatnes politikas jautājumiem. Šāds monitorings nodrošina iespēju novērot izmaiņas (politikas un plānoto rezultātu sasniegšanas tendences), kas notiek līdz ar jaunatnes politikas īstenošanu. Rezultāti palīdz ne tikai iegūt datus politikas ietekmes analīzei, bet arī ļauj secināt, kādus darba virzienus un aspektus nākamajā politikas plānošanas posmā jāuzskata par prioritāriem. Kopš 2015. gada jaunatnes politikas monitorings tiek veikts reizi divos gados.

2017. gada Jaunatnes politikas analītiskais pārskata ziņojums sniedz pārskatu un raksturojumu jaunatnes politikas īstenošanas līdzšinējai praksei un rezultātiem, vienlaikus norādot uz nepieciešamiem uzlabojumiem un pilnveidojumiem kā jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā, tā praktiska atbalsta sniegšanā darba ar jaunatni efektivitātes celšanai.

Pētījumu pasūtīja Izglītības un zinātnes ministrija un īstenoja SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM