Noslēdzas Latvijas – Šveices sadarbības programma “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”

2017. gada 13. martā tika organizēts programmas noslēguma pasākums, lai kopīgi atskatītos uz sadarbības programmā paveiktajiem rezultātiem, kā arī pateiktos visiem programmas īstenošanā iesaistītajiem - jauniešu iniciatīvu centru pārstāvjiem, mācību vadītājiem, reģionālajiem koordinatoriem un citiem sadarbības partneriem.

Latvijas – Šveices sadarbības programma “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” noslēgsies 2017. gada 31. martā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē šo programmu jau no 2011. gada 1. jūnija. Programmas ietvaros organizētajās vairāk nekā 180 mācībās un pasākumos jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ir piedalījušies vairāk nekā 5300 dalībnieki, noslēguma pasākuma runā klātesošajiem teica Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe

Viņa sirsnīgi pateicās ikvienam programmā iesaistītajam, kurš ir palīdzējis šīs programmas mērķiem realizēties dzīvē, piepildot daudzu mazattīstīto reģionu sapni par pulcēšanās vietu jauniešiem.

Programmas galvenais mērķis bija veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm un veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem. Programmas kopējais finansējums bija 4.4 miljoni eiro, tai skaitā Šveices Konfederācijas finansējums (85%) un Latvijas Republikas līdzfinansējums (15%).

Arī pasākuma īpašie viesi - Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā pārstāve Olita Bērziņa un  Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, Valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, uzsvēra, ka, pateicoties sadarbības programmai, ir izveidoti jauni atbalsta punkti jauniešiem visā Latvijā – 26 multifunkcionāli jaunatnes iniciatīvu centri, tādējādi nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu jauniešiem un sniedzot būtisku ieguldījumu jaunatnes jomas attīstībā.

Pasākuma laikā tika prezentēti arī pētījuma rezultāti par Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību. Jaunieši ir pozitīvi noskaņoti: lielākā daļa jauniešu uzskata, ka viņu apmeklētajā jauniešu centrā var saturīgi pavadīt brīvo laiku, tāpat jaunieši ir pārliecināti, ka centrs pilnveido un palīdz attīstīt viņu kompetences. Jaunieši uzskata, ka centrs ir atvērts pilnīgi visiem jauniešiem.

Pētījumā izcelta arī sadarbības programmas organizēto mācību pozitīvā ietekme: mācības ir veicinājušas jauniešu spējas formulēt un paust savu viedokli, prasmi pieņemt atšķirīgus viedokļus, komunicēt, strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību. Aizvien pieaug jauniešu izpratne par neformālo izglītību un tās sniegtajiem ieguvumiem. Tāpat arī jaunatnes darbiniekiem ir ļoti būtiska kopīga satikšanās ar saviem kolēģiem, pieredzes apmaiņa, jaunu kontaktu gūšana.

Noslēguma pasākumu papildināja arī dažādi priekšnesumi, kurus bija sagatavojuši izveidoto jauniešu iniciatīvu centru jaunieši.

Latvijas – Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Plašākai informācijai:

Dita Usāre

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas

Projektu koordinatore

Tālr. nr. 67358063

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Dalīties: